Disclaimer

Mondain Design besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Mondain Design alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van de disclaimer worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Nederland.